ภาพการทำงาน

บริการของเรา

เครื่องไล่นกและอุปกรณ์ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Clear Bird ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอุปกรณ์สำหรับไล่นก ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งไม่ได้ทำร้ายนก แต่ใช้ การรบกวนประสาททั้ง 4 คือ การได้ยิน การมองเห็น การดมกลิ่น การสัมผัส ซึ่งจะทำให้นกเกิดความรู้สึกรำคาญ หวาดกลัวไม่ปลอดภัยและไม่อยากอยู่ในบริเวณนั้นอีกต่อไปห ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ชนิดของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ หากใช้อุปกรณ์ 2-3 อย่างรวมกันจะเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการไล่นกได้ดียิ่งขึ้น

 

อุปกรณ์ป้องกันและดักจับแมลงบิน

การป้องกันและควบคุมแมลงบินเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการวางแผน ตั้งแต่การออกแบบสร้างอาคารให้เหมาะสม พรัอมทั้งหาวิธีป้องกันไม่ให้แมลงบินมาปนเปื้อนสินค้าและผลิตภัณฑ์ บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านป้องกันและการกำจัดแมลงแบบผสมผสาน"IPM''(Integrated Pest Management) มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและกำจัดแมลงเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลงและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาแมลงบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

K.P.C. บริการป้องกันและกำจัดปลวก, มด, มอด, แมลง และสัตว์พาหะ

บริการระบบเคมีวางท่อใต้อาคาร

 1. ทำการสำรวจบริเวณบ้านโดยรอบ เพื่อตรวจหาร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก
 2. ทำการติดตั้งสถานี รอบตัวบ้านโดยวางห่างจากตัวบ้านประมาณ 1 เมตร และระยะห่างระหว่างสถานีแต่ละตัว
  ประมาณ 4 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่
 3. เข้าทำการตรวจสอบระบบหลังการติดตั้งไปแล้ว 2 สัปดาห์
 4. หลังจากรังล่มสลายแล้วจะต้องทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดเพื่อยืนยันการล่ม สลายของรังปลวก และหลังจากนั้น 1 เดือน จะเข้าตรวจสอบระบบอีกครั้ง

บริการระบบเหยื่อ

 1. ทำการสำรวจในบริเวณบ้านอย่างละเอียด เพื่อตรวจหาร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก
 2. หลังจากพบทางเดินปลวก หรือร่องรอยการ เข้าทำลายของปลวก ซึ่งพบตัวปลวกอยู่ด้วย
 3. จะทำการติดตั้งด้วยเหยื่อ
 4. เข้าตรวจสอบเหยื่อ ทุกๆ 2 สัปดาห์ จนกว่ารังจะล่มสลาย
 5. หลังจากรังล่มสลายแล้วจะต้องทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดเพื่อยืนยันการล่ม สลายของรังปลวก และหลังจากนั้น 1 เดือน จะเข้าตรวจสอบระบบอีกครั้ง

บริการไล่นก

 

รับไล่นก ป้องกันนก แก้ปัญหาจากนกและสัตว์รบกวนต่างๆ พร้อมทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และเชื้อรา ด้วยวิธีผสมผสาน แบบบูรณาการ จึงแก้ปัญหาได้อย่างถาวร

 1. Shock-Bird ระบบไฟฟ้าไล่นก ป้องกันนก โดยวางสายไฟไปตามจุดต่างๆ เพื่อกันนกไม่ให้เข้ามาสัมผัส และอยู่อาศัยได้
 2. Stop-Bird Gel เจลไล่นก ป้องกันนก กำจัดนก ใช้ทาตามจุดต่างๆ ที่มีปัญหา สามารถไล่นกพิราบ ไล่นกกระจอก ไล่นกเอี้ยง ไล่นกเขา รวมถึง ไล่กระรอก ไล่แมว ไล่ลิง ดักแมลง ดักแมลงวัน ดักแมลงสาบ ดักจิ้งจก ดักตุ๊กแก กำจัดปลวก กำจัดมด ฯลฯ
 3. Anti-Bird Spike อุปกรณ์ไล่นก แบบหนามป้องกันนก หนามกันนกเกาะ เป็นแผงเข็มใช้วางกีดขวางไม่ให้เข้ามาเกาะอาศัย
 4. Anti-Bird Net ตาข่ายกันนก ตาข่ายกั้นนก ตะแกรงกันนก และตะแกรงป้องกันนก ใช้ปิดกันทางเข้า-ออก ของนกชนิดต่างๆ

บริษัท กิจการ เพสท์ คอนโทรล จำกัด