ภาพการทำงาน

บริการของเรา > การให้บริการป้องกันและกำจัดปลวก มด มอด แมลงสาบ หนู และสัตว์พาหะ

การให้บริการป้องกันและกำจัดปลวก มด มอด แมลงสาบ หนู และสัตว์พาหะ

 • • บริการป้องกันและกำจัดปลวก
  • - ระบบเคมี ระบบ SOIL TREATMENT (การฉีดพ่น) / ระบบ POST CONSTRUCTION SYSTEM (การเจาะพื้นอัดน้ำยา)
  • - ระบบวางท่อใต้อาคาร (ระหว่างปลูกสร้าง)
  • - ระบบเหยื่อ (ตายยกรัง)
  • - ระบบสมุนไพร (TERMINA OIL)
  • - ระบบชีวภัณฑ์ (อีพีเอ็นกำจัดปลวก)
  • - ระบบไบโอออร์แกนิค
 • • บริการป้องกันและกำจัดปลวก มด มอด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน สัตว์พาหะต่าง ๆ
 • • จัดจำหน่ายเครื่องดักจับแมลงบิน/ เครื่องดักจับยุง
 • • จัดจำหน่ายสารเคมีกำจัดแมลง/ เครื่องมือ

มาตรฐานการให้บริการ บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลง ให้บริการด้วยระบบ “IPM” (Intergrated Pest Management) “วิทยาการควบคุมและกำจัดแมลงระบบผสมผสาน” นำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อระบบนิเวศน์โดยรวมด้วย สารเคมีที่ทางบริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น

“THE IPM SYSTEM” คือ ระบบที่รวบรวมความสมบูรณ์แบบ ของการนำเอาสารเคมีมาใช้เท่าที่มีความจำเป็น ด้วยการกำหนดความถี่ห่าง (Freqency) และทำบริการด้วยวิธีการใหม่ ๆ โดยใช้เทคนิคการผสมผสานกันระหว่างการใช้สารเคมี และไม่ใช้สารเคมี เป็นการป้องกันการต้านทานสารเคมีของแมลง เพื่อการกำจัดที่ได้ผล และมีความปลอดภัยสูงสุด วางแผนการปฏิบัติงาน / ติดตามผลหลังการเข้าทำบริการ สรุปรายงาน (SERVICE REPORT) สนับสนุนระบบมาตรฐานการจัดการ GMP, HACCP, ISO ด้วยทีมงาน ที่มีประสิทฺธิภาพ และประสบการณ์สูง ได้มาตรฐานสากล เทียบเท่ากับต่างประเทศ ในราคาย่อมเยา และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

ด้วยที่ บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม บริษัทฯ จึงได้มีความพยายามและมุ่งมั่น ที่จะนำเอาระบบ “IPM” มาเผยแพร่ให้กับบริษัท, สำนักงาน, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม, อาคารสูง, ภัตตาคาร, ร้านอาหาร ตลอดจนผู้ที่ต้องการ

ทางบริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องดักแมลงบิน เครื่องดักจับยุง ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงบริษัทบริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) ยังรับประกันตัวเครื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเครื่องดักแมลงยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ลูกค้าจะเลือกใช้สินค้า เพราะบางครั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกสินค้าหรือภายในบ้านเรือน ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ต้องการให้มีการฉีดหรือเจาะอัดสารเคมีภายใน เพื่อกลัวจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยหรือสัตว์เลี้ยง รวมถึงไม่อยากให้มีการปนเปื้อนหรือตกค้างในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนอีกด้วย

ขั้นตอนปฏิบัติงาน
 1. ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจสถานที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านปลวก มด มอด แมลงสาบ หนูและสัตว์พาหะ เข้าทำการสำรวจพื้นที่ให้ฟรี เพื่อทำการประเมินปัญหาตามสภาพความเป็นจริงของปัญหาต่าง ๆ และทำการวางแผนแก้ปัญหาให้กับลูกค้าต่อไป ประกอบกับการเสนอราคาให้กับทางลูกค้าเพื่อตรงตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าด้วย
 2. หลังจากตกลงราคากับทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอนัดวันเข้าทำบริการให้ภายใน 3 วัน หรือตามที่ลูกค้าสะดวกและความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ แต่การเข้าทำบริการทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของเรา จะทำการบันทึกรายงานตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ เตรียมไว้ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าทุกครั้งที่เข้ามาทำบริการ ได้ทำบริการใดบ้าง เวลาใดบ้าง วันใดบ้าง ตรงจุดไหนบ้างหรือเฉพาะจุด รวมถึงลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจเช็ค
 3. ถ้าหากพบความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของทางบริษัทฯ เช่น เข้าบริการไม่เรียบร้อย หรือยังมีปัญหาแมลงต่าง ๆ เฉพาะจุด หรือตามข้อตกลงในสัญญาเข้ารบกวนสร้างความเสียหายให้กับทางผู้ว่าจ้างทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ เข้าไปแก้ปัญหาตามสภาพความเป็นจริงของปัญหา ให้โดยการอัดฉีดเพิ่มตามปัญหาหรือเฉพาะจุด (บริการฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม) ระหว่างอยู่ในสัญญาจ้างกำจัดปลวก มด มอด แมลงสาบ หนูและสัตว์พาหะภายใน 3 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งและการใช้สารเคมีกำจัดแมลงนั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสารเคมี เพื่อป้องกันแมลงดื้อยาหรือตามความเหมาะสมในสถานที่นั้น ๆ
 4. การจัดการหนูนั้น ก็จะมีหลายวิธีด้วยกัน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ ทางบริษัทฯ จะทำผังบริเวณรอบ ๆ ตัวอาคารและทำป้ายบงชี้ กล่องใส่เหยื่อพิษหรือกล่องวางกาวดักหนู ตามจุดที่วางเอาไว้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและตรวจเช็ค ส่วนการกำจัดยุงนั้นทางบริษัทฯ จะใช้เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อต้องการรมควันตามบริเวณท่อระบายน้ำ
 5. การบริการป้องกันและกำจัดปลวก ได้ผลดีนั้นเจ้าของอาคารสถานที่นั้นๆต้องให้ความร่วมมือกับทางบริษัทฯได้เป็นอย่างดี เช่น การก่อสร้างอาคารถ้าเลือกบริการ ของทางบริษัทฯ โดยระบบวางท่อหรือฉีดพ่นภายในอาคารสร้างใหม่ ควรจะมีการเก็บเศษไม้ ออกจาก อาคารให้หมดก่อนเทพื้นหรือปิดพื้นบ้านหรืออาคารต่าง ๆ และควรปรับแต่งหน้าดิน ให้พร้อมก่อนฉีดพ่นสารเคมีหลังจากการฉีดพ่นหรือการฉีดน้ำยาเคมีเคลือบ หน้าดินแล้วควรที่จะเทพื้นปิดบริเวณดังกล่าวทันทีห้ามเคลื่อนย้ายหน้าดินเข้าออกอีก เป็นอันขาดถ้าเป็นห้องพักหรืออาคารต่างๆจะต้องเปิดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าบริการโดยทั่วถึงเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาแมลงหรืออื่นๆเกิดขึ้นมาอีก หากมีการต่อเติม ก่อสร้าง เพิ่มขึ้นอีกหลังจากทำสัญญากำจัดปลวก จะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อจะได้ ทำการสร้างแนวป้องกันปลวก ได้ต่อไป หมายถึงบ้านสร้างใหม่
 6. การกำจัดหนู แมลงสาบ มด แมลงวัน และแมลงอื่น ๆ นั้นทางเจ้าของอาคาร สถานที่จะต้องให้ความร่วมมือ เช่นกัน ในการป้องกันโดยการใช้หลักสุขาภิบาล คือ วิธีนี้จะต้องให้ความสะอาดเป็นหลัก ได้แก่ การจัดบ้านเรือน อาคารสถานที่ประกอบการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอรวมทั้งเก็บข้าวเก็บของให้เป็นระเบียบ นอกจากนี้ต้องเก็บอาหารและเศษอาหารให้มิดชิด ไม่ให้เป็นอาหาร ของแมลงหรือหนูได้ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทางฝ่ายอาคารสถานที่ก็สามารถ ทำได้ โดยการเก็บข้าวของให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนอยู่เสมอ หรือสถานประกอบการ อย่าให้เป็นที่หลบซ่อนและขยายพันธ์ของหนูและแมลงได้ ก็สามารถช่วยลดปริมาณลงได้แล้ว