ภาพการทำงาน

Tips > สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

 

ดีที่มีให้อ่าน

ป่วยโรคไข้เลือดออกเฉียด 3 หมื่นราย

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดเร่งควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อลดจำนวน ผู้ป่วยและเสียชีวิตให้ได้มากที่สุ

ดซึ่งฤดูฝนเป็นช่วงระบาดของโรคนี้มากที่สุด ได้เน้นหนักกำจัดลูกน้ำยุงที่ยังอยู่ในแหล่งน้ำขังต่างๆ และกำจัดยุงตัวเต็มวัย เพื่อตัดวงจรและลดจำนวนยุงไม่ให้เป็นตัวการแพร่เชื้อไปสู่คนได้ มาตรการปราบยุงลาย ที่เน้นหนักคือ 5 ป. ได้แก่ ปิดฝาตุ่มน้ำ เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปฏิบัติเป็นประจำ

นพ.สุรวิทย์ กล่าวด้วยว่า โรคไข้เลือดออกพบได้ทุกวัย ผู้ป่วยในปีนี้ส่วนใหญ่จะพบในเด็กโต อายุต่ำกว่า 12 ปี อาการเด่นของโรคไข้เลือดออกที่ต่างจากไข้หวัด คือ จะมีไข้สูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและไข้จะสูงติดต่อกัน 2 ถึง 7 วัน ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร อาเจียน ส่วนใหญ่จะไม่ไอ ไม่มีน้ำมูกไหล หากกินยาลดไข้หรือเช็ดตัว แล้วไข้ไม่ลงใน 2 วัน ขอให้นึกถึงโรคไข้เลือดออกและให้พาไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อป้องกันอาการช็อก ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ได้กำชับให้แพทย์เข้มงวดในการตรวจวินิจฉัย โดยหากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งมีประมาณ 1,200 ทีมลงควบคุมการแพร่ระบาดทันที

สำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกทั้งประเทศ พบผู้ป่วย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555-7 สิงหาคม 2555 รวม 29,490 ราย กว่าร้อยละ 99 รักษาหาย เสียชีวิต 28 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.09 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2555 แนวโน้มลดลง กว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ 22 จำนวนผู้ป่วยสะสม มากที่สุดที่ภาคกลาง 10,959 ราย รองลงมา คือ ภาคอีสาน 8,054 ราย ภาคใต้ 5,702 ราย และภาคเหนือน้อยที่สุด 4,775 ราย

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า